De Sinterklaasactie werd 73 jaar geleden opgericht door enkele oud-scouts met de bedoeling om speelgoed te schenken aan instellingen voor mindervaliden.
Al gauw werden er ook huisbezoeken aangevraagd die dan tegen een vergoeding werden gedaan. De opbrengst van deze bezoeken werden vervolgens eveneens ter beschikking gesteld aan groeperingen voor mindervaliden.
Inmiddels is de organisatie uitgegroeid tot een organisatie met een honderdtal vrijwilligers die gedurende twee weekends menig kinderhart blij maakt met een bezoek van Sinterklaas en Zwarte Piet.
Zoals in het verleden gaat de opbrengst nog steeds naar mindervalide werking